Προγραμμα Δραστηριοτητων

Εβδομάδα του αγώνα


08:00-19:00

Ανοίγει το Service Park


08:00-19:00

Αναγνώριση διαδρομής


20:00

Έκδοση λίστας εκκίνησης
για την Κατατακτήρια Διαδρομή


07:00-09:00

Ελεύθερες Δοκιμές

Για οδηγούς FIA & ERC Drivers

10:00

Κατατακτήρια Ειδική Διαδρομή

Για οδηγούς FIA & ERC


11:00-12:30

Shakedown

Προαιρετικό για όλους τους οδηγούς

13:30

Επιλογή αριθμού
εκκίνησης

Για οδηγούς FIA & ERC


14:00

Δημοσιογραφική Διάσκεψη

17:00-17:45

Αυτοκίνητα στο χώρο
εκκίνησης

Λάρνακα


19:00

Τελετή εκκίνησης του αγώνα

Λάρνακα


08:30

Ελεύθερες Δοκιμές

Εκκίνηση πρώτου σκέλους

15:38

Τερματισμός πρώτου
σκέλους


22:00

Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων

22:00

Έκδοση λίστας εκκίνησης
για το δεύτερο σκέλος


07:30

Εκκίνηση δευτέρου σκέλους

18:30

Τέλος δευτέρου σκέλους

Τερματισμός και Απονομή


19:00

Τελική Δημοσιογραφική Διάσκεψη

19:30

Τελικός Τεχνικός Έλεγχος


21:00

Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων