ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΤΡΙΤΗ 24 Σεπτεμβρίου 2019

08:00-19:00

Ανοίγει το Service Park για όλα τα πληρώματα

Service Park

14:00-19:00

Γραμματεία – Παραλαβή υλικού

Rally H.Q.

Κυκλοφορεί το Road Book και οι Χάρτες

Παραλαβή Tracker system για Αναγνώριση διαδρομής

20:00

Κλείνουν οι συμμετοχές για συνοδηγούς

Rally H.Q.

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 Σεπτεμβρίου 2019

07:30-15:00

Γραμματεία – Παραλαβή υλικού

Rally H.Q.

15:00-20:00

Administrative checks

Rally H.Q

08:00-17:00

Αναγνώριση διαδρομής

Appendix II

ΠΕΜΠΤΗ 26 Σεπτεμβρίου 2019

08:00-15:00

Αναγνώριση διαδρομής

Appendix II

14:30-19:30

Τεχνικός Έλεγχος

Opel garage

19:00-20:00

Επιστροφή Tracker systems & Reconnaisance Card

 

Rally H.Q.

20:00

 Έκδοση λίστας εκκίνησης για την Κατατακτήρια Διαδρομή

 

20:30

Ενημέρωση Υπευθύνων ομάδων και πληρωμάτων – ERC&MERC

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 Σεπτεμβρίου 2019

07:00

Τοποθέτηση tracker system για ελεύθερες δοκ.και Κατατακτήρια ε.δ, ice/Qualifying stage

 

Γέρι

07:00-09:00

Ελεύθερες Δοκιμές (Για οδηγούς FIA & ERC Drivers)

10:00

Κατατακτήρια Ειδική Διαδρομή (Για οδηγούς FIA & ERC)

11:00-12:30

Shakedown (Προαιρετικό για όλους τους οδηγούς)

12:00

Επιστροφή Tracker system

Rally H.Q

12:00

Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων κατατακτήριας ειδικής

Rally H.Q.

12:30

Έκδοση τελικών αποτελεσμάτων κατατακτήριας ειδικής

Rally H.Q.

13:30

Επιλογή αριθμού εκκίνησης (για οδηγούς FIA & ERC)

Press Office

14:30

Δημοσιογραφική Διάσκεψη

Press Office

17:00-17:45

Αυτοκίνητα στο χώρο εκκίνησης (Λάρνακα)

Larnaca Promenade

17:45-18:30

Τοποθέτηση Tracker system στα αγωνιστικά αυτοκίνητα

Larnaca Promenade

17:00

Έκδοση λίστας εκκίνησης για την τελετή εκκίνησης και λίστα εκκίνησης για το πρώτο σκέλος

Rally H.Q.

19:00

Τελετή εκκίνησης του αγώνα

Larnaca Promenade

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 Σεπτεμβρίου 2019

06:30-08:30

Αναγνώριση Υπερειδικής διαδρομής

SSS Nicosia

09:00

Εκκίνηση πρώτου σκέλους

Rally H.Q.

18:31

Τερματισμός πρώτου σκέλους

Service Park

17:30

Έκδοση λίστας εκκίνησης για το δεύτερο σκέλος

Rally H.Q.

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 Σεπτεμβρίου  2019

07:40

Εκκίνηση δευτέρου σκέλους

Service Park

18:00

Τέλος δευτέρου σκέλους/Τερματισμός/Απονομή

Larnaca Promenade

18:30

Τελική Δημοσιογραφική Διάσκεψη

Finish podium

19:00

Τελικός Τεχνικός Έλεγχος

Mercedes-Benz garage

20:30

Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων

Rally H.Q.