Διοργανωτής

Για να επικοινωνήσετε με τον διοργανωτή, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα

Ταχ. Κιβώτιο Κυπριακός Σύνδεσμος Αυτοκινήτου
Head Quarter: +357 22272680 Τηλέφωνο: +357 22 313233
Φαξ +357 22 313482

Γραφείο Τύπου

Για να επικοινωνήσετε με το γραφείο τύπου, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα

Υπεύθυνος Τύπου Πέτρος Σουτζιής
Ταχ. Κιβώτιο 22684, 1523 Λευκωσία ΚΥΠΡΟΣ
Τηλέφωνο +357 22272661
7000 31 13 (Only local calls)

Φιλοξενία

OMDMC Services Ltd

Για να επικοινωνήσετε με την OMDMC, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα

Ταχ. Κιβώτιο 54642, 3726 Λεμεσός
Τηλέφωνο +357 25 376699
Φαξ +357 25 340606