Διοργανωτής

Για να επικοινωνήσετε με τον διοργανωτή, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα

Ταχ. Κιβώτιο Κυπριακός Σύνδεσμος Αυτοκινήτου
Head Quarter: +357 24209859 Τηλέφωνο: +357 22 313233
Φαξ +357 22 313482

Γραφείο Τύπου

Για να επικοινωνήσετε με το γραφείο τύπου, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα

Υπεύθυνος Τύπου Πέτρος Σουτζιής
Ταχ. Κιβώτιο 22684, 1523 Λευκωσία ΚΥΠΡΟΣ
Τηλέφωνο 24209895
7000 31 13

Φιλοξενία

OMDMC Services Ltd

Για να επικοινωνήσετε με την OMDMC, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα

Ταχ. Κιβώτιο 54642, 3726 Λεμεσός
Τηλέφωνο +357 25 376699
Φαξ +357 25 340606