Μπροστά ο Τσουλόφτας μετά τις πρώτες τρεις διαδρομές