ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ ΜΜΕ

Φόρμες και Διαπιστεύσεις

H αίτηση διαπίστευσης πρέπει να σταλεί στο press@cyprusrally.com.cy συμπληρωμένη, όχι αργότερα από την Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου.