Πως να Παρακολουθήστε

Λόγω του ιού COVID-19:

  • Απαγορεύεται η είσοδος θεατών στο Service Park,
  • Στο χώρο Εκκίνησης και
  • Στις Ειδικές Διαδρομές από τα σημεία Εκκίνησης / Τερματισμούς.

Επίσης, οι διοργανωτές δεν θα εκδώσουν οδηγίες παρακολούθησης των ειδικών διαδρομών.